Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

 Iniciativa Legislativa Popular sobre els vehícles clàssics i histórics.

 

Proposta:

Una Iniciativa Legislativa Popular sobre els vehícles clàssics i histórics, per la qual cosa es contempla, en certs apartats (matriculació, rehabiltació, ITV, assegurança, Impostos Municipals, etc), una legislación diferent de la que regeix actualment sobre la circulació viària de vehícles en general. Ja que la tenencia, uso, y disfrute, de dichos vehículos no persigue otra cosa que preservar un patrimonio cultural e histórico de este país. Y su total inclusión en la actual legislació no fa altre cosa que dificultar, i en ocasions destruir, aquest patrimoni.

No obstant això, ès obvi que aquests vehícles hauràn de oferir una total garantía en quant al seu estat mecánic ide conservació per garantir la seva seguretat en quant a lo que correspon a la circulació per les víes públiques.

  

Propuesta:

Una Iniciativa Legislativa Popular sobre los vehículos clásicos e históricos, por la cual se contemple, en ciertos apartados (matriculación, rehabiltación, ITV, seguro, Impuestos Municipales, etc), una legislación distinta de la que rige actualmente sobre la circulación viaria de vehículos en general. Ya que la tenencia, uso, y disfrute, de dichos vehículos no persigue otra cosa que preservar un patrimonio cultural e histórico de este país. Y su total inclusión en la actual legislación no hace otra cosa que dificultar, y en ocasiones destruir, dicho patrimonio.

No obstante esto, es obvio que dichos vehículos deberán ofrecer una total garantía en cuanto a su estado mecánico y de conservación para garantizar su seguridad en cuanto a lo que corresponda a la circulación por las vías públicas.

 

Per fer un seguiment podeu visitar el fil a: fòrum de La Moto Clàssica_Iniciativa Legislativa Popular

Socis connectats

None
Designed by Kennyroberts