Un col·lectiu d'afeccionats a les motos clàssiques i empreses afins, de la ciutat de Barcelona, emparats sota la Fundació La Moto Clàssica, hem avaluat la viabilitat d'un projecte, que creiem, donarà solució a un vell problema i a una antiga aspiració, dels amants de les dues rodes clàssiques.

Un colectivo de aficionados a las motos clásicas y empresas afines, de la ciudad de Barcelona, amparados bajo la 'Fundació La Moto Clàssica', hemos evaluado la viabilidad de un proyecto, que creemos, dará solución a un viejo problema y a una antigua aspiración, de los amantes de las dos ruedas clásicas.

 

Centre de la Moto Clàssica

tf.933689042 - lamotoclassica.cat -

Calle Trillo, 5 - 08032 Barcelona

(entre plaça Pastrana, carrer del Llobregós, i carrer Tolrà. Zona de Horta)

 

A partir del mes de març de 2016 la Fundació, Associació, i moto-club La Moto Clàssica, ens hem trasllada a un nou local de 350m2, on hem posat en marxa el projecte 'Centre de la Moto Clàssica'.

A partir del mes de marzo de 2016 la Fundació, Associació, y moto-club La Moto Clàssica nos hemos trasladado a un nuevo local de 350m2, donde hemos puesto en marcha el proyecto 'Centre de la Moto Clàssica'.

El local està situat al carrer Trillo num 5 de Barcelona, a 100m de la sortida nord del Túnel de la Rovira, i a 10m de la Plaça Pastrana i del carrer del Llobregós.
Amb una excel·lent comunicació en transport públic, tant en bus com en metro (linia blava-5, estació El Carmel - sortida Plaça Pastrana). I a 5 minuts en vehicle propi de la Plaça Lesseps, pels qui es desplacin des de l'interior de la ciutat. Els qui vinguin des de fora de Barcelona poden optar per la sortida 4 de la Ronda de Dalt, que està a menys de 5 minuts del local.


El local está situado en la calle Trillo num 5 de Barcelona, a 100m de la salida norte del Túnel de la Rovira, y a 10m de la Plaça Pastrana y de la calle de Llobregós.
Con una excelente comunicación en transporte público, tanto en bus como en metro (linea azul-5, estación El Carmel - salida Plaça Pastrana). Y a 5 minutos en vehículo propio de la Plaça Lesseps, para los que se desplacen desde el interior de la ciudad. Los que vengan desde fuera de Barcelona pueden optar por la salida 4 de La Ronda de Dalt, que esta a menos de 5 minutos del local.


Avantages de fer-se soci.
1) Per una quota de 30€/any gaudireu de;
1.a) Zona per a reunions.
1.b) Biblioteca teconològica, bar, i zona wi-fi.
1.c) Compra de recanvis i consumibles a un preu reduit, en els establiments adherits.
1.d) Accés a les novetats tecnològiques.
1.e) Classes particulars de mecànica sobre la moto del soci (150€/curs de 12h).
1.f) Outlet per els qui vullguin comprar i/o vendre quelcom a través de de la nostra tenda online: www.lamotoclassicaonline.cat (de propera reactivació).

2) Mitjançant una quota de 25€/mes (o 300€/any, amb una mensualitat de regal) tindreu dret al ús de les instal.lacións;
2.a) Parking per 1 vehícle (amb un descompte a partir de 2 o mes vehícles).
2.b) Ús de les instal.ación pel manteniment, reparació, i mecànica en general. Amb o sense assistència.
2.c) Zona per guardar les vostres pretinençes i/o de les vostres motos.

Ventajas de hacerse socio.
1) Por una cuota de 30€/año os beneficiaréis de;
1.a) Zona para reuniones.
1.b) Biblioteca tecnológica, bar, y zona wi-fi.
1.c) Compra de recambios y consumibles a un precio reducido, en los establecimientos adheridos.
1.d) Acceso a las novedades tecnológicas.
1.e) Clases particulares de mecánica sobre la moto del socio (150€/curso de 12h).
1.f) Outlet para quienes quieran comprar y/o vender cualquier cosa a través de nuestra tienda online: www.lamotoclassicaonline.cat (de próxima reactivación)

2) Mediante una cuota de 25€/mes (o 300€/año, con una mensualidad de regalo) tendréis derecho al uso de las instalaciones;
2.a) Parking para 1 vehículo (con descuento a partir de 2 o más vehículos).
2.b) Uso de las instalaciones para el mantenimiento, reparación, y mecánica en general. Con o sin asistencia.
2.c) Zona para guardar vuestras pertenencias, y/o de vuestras motos.En aquest moment ja comptem amb 75 socis, i qui així ho desitgi ho haurà de sol·licitar amb suficient antelació per no col·lapsar el local, atès que 330m2 donen per a molt, però tot i així l'aforament ès limitat.

En este momento ya contamos con 75 socios, y quien así lo desee lo deberá solicitar con suficiente antelación para no colapsar el local, dado que 330m2 dan para mucho, pero todo y así el aforo es limitado.
L'estaff de La Moto Clàssica.

 

Empreses colaboradores;

 

Fundació La Moto Clásica

Socis connectats

None
Designed by Kennyroberts